Cécile Loupans metode – notater fra en erfaren mor

by on 12/28/2011

I dag vil jeg skrive om Cécile Loupans metode. Mitt kjennskap med ulike “Early Learning”-metoder startet faktisk med boken til Cécile Loupan “Tro på barnet ditt!” (Jeg ser bort fra “Sonatal”-metoden som jeg brukte under graviditeten). Dessverre er denne boken ikke oversatt til engelsk eller norsk. Den er oversatt til russisk og jeg har lest den russiske utgaven.  Originalen er på fransk (fransk utgave utgitt i 1987). I dette innlegget vil jeg beskrive noen av idéene til Cécile Loupan. I boken “Tro på barnet ditt!” har hun beskrevet egne erfaringer med sine to døtre:  når og hvordan hun stimulerte døtrenes fysiske og intellektuelle utvikling. Hun har beskrevet hvilke andre metoder hun brukte og hvordan hun tilpasset dem til sine barn. Beskrivelsene i boken “Tro på barnet ditt!” er så detaljerte at det er blitt akseptert å kalle dem for Cécile Loupans metode.

 CÉCILE LOUPANS METODE – NOTATER FRA EN ERFAREN MOR

Cécile Loupan er født i Belgia i 1955. Livet som skuespiller ble forandret da hun ble mor for første gang. Hun fattet interesse for Glenn Domans metode og besøkte Domans Institutt i Philadelphia, USA i 1983. I boken “Tro på barnet ditt!” har hun beskrevet både sitt opphold ved dette instituttet, selve Domanmetoden og forsøkene på å bruke denne metoden i praksis med sin eldste datter. Mislykkede forsøk (datteren ville ikke se på kortene som brukes etter Domanmetoden) førte til at Cécile Loupan måtte gjøre en del individuelle tilpasninger, noe som egentlig resulterte i utviklingen av egen metode. I motsetning til Doman tar Cécile Loupans metode mer høyde for individuelle forskjeller på barn. Som mor bryr hun seg mer om barns naturlige interesse og nysgjerrighet. Hun skriver om viktigheten av å være til stede, lytte, observere og fortelle barn om noe på det rette øyeblikket når de selv er sultne på kunnskaper. I boken “Tro på barnet ditt!” presenteres det opplæringsprogrammer for små barn i en rekke fag: historie, geografi, musikk, fremmed språk, matematikk osv. I tillegg beskrives det aktiviteter etter alder fra 0 til 5-6 år.

Barnets første leveår

Loupan setter fire hovedmål for denne perioden:

  • Å hjelpe barnet å skape positivt bilde av seg selv og sine omgivelser
  • Å stimulere alle 5 sanser
  • Å oppmuntre barnet til fysisk aktivitet
  • Å legge grunnlaget for språket

Det første året er en svært viktig periode i menneskets liv. De tingene som Cécile Loupan beskriver er allmennkunnskap, men det hender at mødre undervurderer betydningen av disse tingene. Det er svært viktig å gi babyen kjærlighet i form av mild berøring, kyssing, vuggesanger og barnerim. Loupan anbefaler å snakke mye med babyen helt fra fødselen. Det er denne kontakten med mor som gir barnet trygghet og tillit. Stimulering av sansene er viktig i denne perioden fordi barnet trenger å få informasjon om verden. Sansene kan stiluleres ved bruk av speil, leker, uro, fargebilder og bilder med svart-hvite mønstre, taktile babytepper, ulike lukter osv. Videre skriver Loupan mye om fysisk aktivitet. Boken inneholder bl. a. et helt kapitel om baby- og barnesvømming.

Leseopplæring

Ifølge Loupan bør all leseopplæring foregå i form av en morsom lek. Hun foreslår for eksempel å synge bokstavenes navn til melodier av kjente barnesanger. Loupan mener at barn kan lære å lese når de har begynt å snakke. Hun foreslår å skrive ned hvert enkelt ord som barnet sier med store bokstaver på et separat papirark og vise disse ordene til barnet. Hun anbefaler også å stimulere lesingen ved bruk av kort som plasseres på ulike objekter i rommet. Ordet “SKAP” for eksempel skrives med store bokstaver og plasseres på skapdøren o.l. For sine døtre har Loupan også tegnet bokstaver i form av morsomme dyr og mennesker.

Når barnet har lært å lese, er det viktig å opprettholde motivasjonen for lesingen. For dette formålet foreslår Loupan å bruke hjemmelagde bøker med bilder av barnet. Hun anbefaler å tilpasse teksten i slike bøker til barnets nivå i lesing. Man kan for eksempek bruke enkle ord som skrives med stor skrift.

Fremmed språk

Loupan skriver mye om naturlig tospråklighet (til og med trespråklighet) i flerkulturelle familier – når foreldrene eller noen av slektningene bruker hvert sitt språk til barnet. Hun legger stor vekt på å skille ulike språk fra hverandre for å unngå språkblanding. Hun anbefaler å følge konsekvent “OPOL”-prinsippet (“One parent – one language”), samt fortelle om bruk av ulike språk.  Selv en baby bør høre flere ganger daglig for eksempel, “pappa snakker et annet språk”. Dette må gjentas regelmessig helt til barnet blir i stand til å fortelle selv hvem som snakker hvilket språk.

Hun beskriver også hvordan ett eller flere fremmedspråk kan læres på kunstig vis når alle i familien snakker ett og samme morsmål. Ifølge Loupan kan det første fremmedspråket innføres  i alderen av 8-12 mnd. For å skille fremmedspråket fra morsmålet anbefaler Loupan å bruke en såkalt overgangsfrase. Dette er et slags ritual som markerer overgangen fra det ene språket til det andre:

  • Snu barnet til deg, se i barnets øyne og si: “And now we’re going to speak English. This is your nose, your mouth, hand, foot, stomach, hair…” (pek på nesen, munnen osv. mens du snakker )
  • I slutten av “språktimen” utfør et tilsvarende ritual som markerer overgangen til morsmålet: “Og nå skal vi snakke norsk. Her er din nese, munn…” osv.

I boken “Tro på barnet ditt!” gir Cécile Loupan bl. a. følgende råd (forutsatt at du bruker overgangsfrasen):

  • Utfør noen av daglige rutiner, for eksempel spising, bading o.l. på fremmedspråket.
  • Pek på ulike objekter og navngi dem, for eksempel “This is a ball”. Bruk pekebøker.
  • Bruk audio med barnesanger, rim o.l.

Matematikk

Ifølge Loupan bør man innføre tellingen tidlig (fra barnets andre leveår), noe som etterhvert vil føre til forståelsen av denne prosessen. Hun anbefaler at voksen ofte teller høyt for barnet. Hun presiserer at sifrene bør innføres etter at barnet har lært å telle og kan tellerekka. Det viktigste er å “føle og forstå” antallbegrepet. Boken “Tro på barnet ditt!” inneholder mange matematiske spill, råd til foreldre o.l. Hun foreslår for eksempel, å introdusere null-tallet ved å spørre humoristiske spørsmål som “Hvor mange krokodiller har vi på badet vårt?” eller “Hvor mange kyr har du i din lomme?”.

Kort om andre ting

Som sagt presenterer boken “Tro på barnet ditt!” ulike opplæringsprogrammer i en rekke fag: bl.a. geografi, musikk, historie osv. Cécile Loupan er overbevist om at jo tidligere barn lærer om noe, jo raskere forståelsen kommer. Derfor foreslår hun å fortelle barn om alt mulig uten å bekymre seg for noe som barn ikke forstår. Dette gjelder også for litteratur og kunst. Hun oppfordrer foreldre til å lese klassiske dikt, fabler o.l. til barn. Ifølge Loupan bør foreldre ikke være redde for å bruke vanskelige ord og uttrykk: for barnet høres for eksempel ordet “oppdagelsesreise” like vanskelig som ordet “nesehorn”. Det viktigste er å forklare betydningen av det vanskelige ordet ved å bruke språket som barnet er i stand til å forstå. På samme måte foreslår Loupan å introdusere kjente malerier for barn, fortelle om kunstnere o.l.

Til slutt vil jeg tilføye at jeg har brukt noen av Cécile Loupans råd med min datter. Ut fra egen erfaring vil jeg bekrefte at overgangsfrasen fra det ene språket til det andre fungerer utmerket for å unngå språkblanding. Jeg har alltid brukt den med DSB i en forkortet variant: “This is your nose. This is your mouth. This is your shoulder. We are going to speak English”. På denne måten markerer jeg overgangen til engelsk som er DSBs tredje språk (i tillegg til 2 andre: russisk – mammas og norsk – pappas). Det å vise kjente malerier til barn er slett ikke dum idé: allerede som en ettåring sa DSB “mAA- ne!” og pekte på bildene til Claude Monet som henger i oppgangen. :) Pr.idag viser hun sin interesse for bilder ved å spørre “Hvilket bilde er det?”. Selvsagt, forteller jeg henne om bilder og kunstnere. DSB kan gjennkjenne og navngi en del malerier som vi har sett sammen :) . Jeg har også lest klassiske dikt til henne til tross for vanskelige ord. Overraskende nok følger hun med!

Generelt, har Cécile Loupans erfaring gitt meg insprirasjonen som jeg trengte som nybakt mor. Min interesse for “Early Learning”-feltet har egentlig startet med boken “Tro på barnet ditt!”. Tør du tro på ditt barn? :)

P.S. Dersom du synes at det er språklige uklarheter, grammatiske feil o.l., vær så snill og les  min velkomsthilsen :)

 

DSBs MAMMA

P.P.S. Likte du innlegget ovenfor? Jeg anbefaler deg å abonnere på å motta nye innlegg direkte til din e-post for å ikke gå glipp av nye idéer, aktiviteter, lek og andre nyheter.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: