Dr. Titzer “Your Baby Can Read” – metode eller lureri…???

by on 02/19/2012

Hei! Idag vil jeg fortelle om en annen utradisjonell leseopplæringsmetode. Det føles litt rart å skrive om metoden som jeg selv valgte bort da jeg vurderte å bruke den. For ikke så lenge siden fant jeg tilfeldigvis bekreftelsen på at jeg hadde god grunn til å tvile…

Dette innlegget er kun ment som informasjon.

Your Baby Can Read

Da DSB var ca. 2 mnd. gammel fattet jeg tilfeldigvis interesse for den såkalte “Baby Reading”-fenomen. Jeg leste i ett av mammabladene om Doman-metoden. Jeg husker godt mitt sjokk da jeg så for første gang videoene av babyer og små barn under 3 år som leser. Du kan finne noen videoer selv ved å søke på Reading Babies eller noe lignende på Youtube.

Deretter var det flere måneder med aktiv innsamling av informasjon om ulike metoder, deltakelse på ulike utenlandske nettforumer der foreldre beskrev sine erfaringer med å lære små barn å lese osv. osv. Jeg husker at på ett av nettforumene, som var møteplass for Doman-fans, ble jeg en gang “svartelistet” blant deltakere fordi jeg stilte for mange skeptiske spørsmål :) Den gangen fikk jeg også kjennskap til Dr. Titzer-metoden.

YOUR BABY CAN READ – METODE ELLER LURERI…???

Dr. Robert Titzer har utviklet “Your Baby Can Read”- DVD-Reading Program. Dette programmet er rettet primært mot engelsktalende barn og er ment til å lære dem å lese engelsk. Ifølge Dr.Titzer kan babyer helt ned i 3 mnd. alder begynne å se på dette programmet. DVDer følger med noen ordkort og bøker. Mer informasjon finner du på den offisielle nettsiden: yourbabycanread.com

Jeg var primært interessert i selve prinsippet bak metoden, så jeg så gjennom den første av de fem DVDene. Hvis du søker på Your Baby Can Read på Youtube, får du en viss forestilling om hva disse DVDene er for noe, for eksempel:

Nedenfor følger min oppsummering.

Dr. Titzer vs. Glenn Doman . Hovedforskjeller:

  • Antall ord som innføres er betraktlig færre:  Dr. Titzer foreslår å  bruke ca. 22-25 ord for en periode av 4-5 uker.
  • Dr.Titzer påstår at barn vil lære de første 50 ord i løpet av en lang periode, minst et halvt år.
  • Ifølge Titzer husker barn de første 50 ordbildene utenat uten å kunne lese. Han påstår at de finner ut selv språksystemet noen måneder senere og lærer etterhvert å lese ukjente ord.
  • Hvert ord vises lenge sammenlignet med Doman som anbefaler å bruke maks. 1 sekund pr. ordbildet.
  • Hvert ord gjentas 2 ganger ved innføringen. Deretter gjentas ordet 2-4 ganger i løpet av filmen.
  • Det vises ikke kun ordbildet. Forklaring på ordets betydning vises også etter ordbildet.
  • Doman anbefaler å bruke stor rød skrift for ordkort, men Dr. Titzer viser ordene  i forskjellige farger, på forskjellig fargebakgrunn.
  • Det brukes en liten pil for å markere hvilken retning ordet leses i.
  • Barn blir oppfordret til interaction, f.eks. barn oppfordres til å klappe hvis de ser på ordet “clap” o.l.
  • Filmen varer 20 minutter. Det anbefales å vise den 2 ganger pr. dag. I tillegg vises det ordkort 1-2 ganger pr.dag.

Virker ikke dette for dere som en variasjon av Doman-metoden?

Jeg må innrømme at idéene til Dr.Titzer virket mer forståelige for meg enn idéene til Glenn Doman til å begynne med.  Å vise kun ordbilder veldig raskt flere ganger pr.dag og å innføre nye ord hele tiden virket meningsløst for meg for ca. 2,5 år siden… Samtidig likte jeg svart dårlig idéen om å eksponere så små barn (helt ned i 3 mnd. alder) for TVen hele 40 minutter pr.dag! Å vise noen lignende selv-laget DVD på mitt morsmål kom derfor aldri på tale. Likevel ville jeg prøve å vise ordkort med utgangspunkt i metodene til Doman og Titzer. Så jeg lagde faktisk 20 kort med ordbildet på den ene siden og bildet som viser ordets betydning på den andre siden. Som du ser er disse kortene en blanding av Doman og Titzer:ordkot for å lære små barn å lese

(Hvis du lurer på hvorfor ordene er på russisk, vær så snill og les min velkomsthilsen).

Disse var DSBs 20 første ordkort :) Hva gjorde jeg den gangen?

Jeg tok bilder av hennes 5 yndlingsleker og lagde 5 kort med, for eksempel, bildet av rangle på den ene siden og ordet RANGLE på den andre siden, osv. På denne måten fikk jeg 5 kort om hennes yndlingsleker i tillegg til disse fem lekene. Videre lagde jeg 5 kort med ordene ØYNE, NESE, MUNN o.l.  Jeg lagde også 5 kort med verb som KLAPPE, VIFTE o.l. Jeg kjøpte også 5 Schleich-figurer og lagde 5 kort med ordene KATT, TIGER, HUND o.l. Totalt 20 kort.

Da DSB var ca. 4 mnd. gammel startet jeg forsiktig med å vise disse kortene. Det virket som om reaksjonen var følgende:

- Jeg viser én av yndlingslekene – Oj, så gøy! :)

- Jeg viser bildet av yndlingsleken – Hmm…la meg se..Jeg lurer på om mamma har noe mer å vise til meg… :)

-Jeg viser ordet – Er det et ord? Totalt uinteressant! :)

Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at det er noe som ikke stemmer…ca. 15 minutter på rad er altfor langt! Etter 7-10 dager så jeg tydelig at DSB var lei av å se på de samme ordene. Heldigvis forstod jeg dette intuitivt ganske fort og fant en annen måte å vise ordene på :) Jeg kommer til å skrive om dette i ett av mine fremtidige innlegg. Følg med! Jeg anbefaler å abonnere på å motta nye innlegg direkte til din e-postadresse  for å ikke gå glipp av informasjonen om dette leseprogrammet og andre idéer, lek, aktiviteter o.l. som jeg vil dele med dere.

Nå, ca. 2,5 år senere fant jeg tilfeldigvis bekreftelsen på mine betenkeligheter rundt metoden til Dr. Titzer. Her er informasjon til ettertanke:

Til slutt vil jeg nevne én ting:

Selv om det er tvilsomt at Your Baby Can Read- programmet lærer små barn (og babyer) å lese, synes jeg at det kan være et godt supplement til engelsk undervisning :)

Oh helt til slutt, som vanlig :) Om du lurer på hvorfor teksten ovenfor inneholder språklige feil, vær så snill og les min velkomsthilsen :)

Vi snakkes!

 

 

DSBs MAMMA

P.P.S. Likte du innlegget ovenfor? Jeg anbefaler deg å abonnere på å motta nye innlegg direkte til din e-post for å ikke gå glipp av nye idéer, aktiviteter, lek og andre nyheter.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: