Shichida om fremmedspråklæring eller en skal tidlig krøkes…

by on 06/05/2012

Hei! Jeg fortsetter med å fylle kategorien om ulike metoder innenfor “Early Learning“-feltet. Idag vil jeg begynne med et omfattende emne om fremmedspråklæring. Når og hvordan kan barn begynne å lære fremmedspråk? Hvordan unngå språkforvirring? Flere språk samtidig – er dette mulig? Jeg antar at noen foreldre har stilt disse sprøsmålene. Jeg kan på ingen måte gi fasitsvar, men  jeg kan dele mine observasjoner og mine egne erfaringer. Jeg må begynne et sted :) og jeg velger å starte med Shichida-metoden.

SHICHIDA OM FREMMEDSPRÅKLÆRING ELLER EN SKAL TIDLIG KRØKES…

Det er ikke tilfeldig at jeg har valgt å skrive først om hva den japanske professoren Dr. Shichida anbefaler når det gjelder fremmedspråk. For ca. 2 år siden var jeg selv i tvil hvorvidt det er fornuftig og forsvarlig å innføre engelsk som fremmedspråk for min tospråklige datter. Jeg satte meg inn i dette emnet og etterhvert ble jeg sikker på at babyer og barn er språkgenier, MEN barn er jo forskjellige, og deres evne til språktillegnelsen er også ulik fra barn til barn. Hvert barn er et univers :)

Da jeg ble overbevist over at det å innføre et fremmedspråk var på ingen måte skadelig for barnets generelle kognitive utvikling, oppstod det et spørsmål om det rette tidspunktet. Noen mente “jo tidligere, jo bedre” , bl. a. de rådene jeg fikk fra Multilingual Children’s Association. Andre anbefalte å vente til barnet er 3 år.

Da DSB var ca. 5 mnd. gammel, hadde jeg noen “engelsk-stunder” med henne som varte maks. 5 minutter. Helt fra begynnelsen var jeg overbevist over at det er viktig å skille ulike språk fra hverandre. For å oppnå dette brukte jeg såkalte overgangsetning fra det ene språket til det andre. Du kan lese mer om dette i min beskrivelse av Cécile Loupans metode, se avsnittet om fremmedspråk.

Likevel var jeg i tvil om det var en god idé å starte med engelsk i barnets første leveår, derfor valgte jeg å vente. Jeg visste egentlig ikke hvor lenge jeg skulle vente… OG SÅ fikk jeg tak i Shichida’s bøker… :) Jeg har allerede skrevet at de er en fascinerende lesing, selv om mye av det han skriver om virker som science fiction :) Til syvende og sist er det disse bøkene som påvirket avgjørelsen om å prøve å innføre engelsk som fremmedspråk i vår hverdag. DSB var da 1 år og 2 mnd. gammel.

Jo yngre barnet er, jo lettere barnet lærer et fremmedspråk. Ifølge Dr. Shichida skjer dette fordi barn tar i bruk høyre hjernehalvdel når de lærer fremmedspråk (Shichida 2003:70-71):

[...] the right brain is dominant among children younger than six years old, and a high-speed auto processing function that enables them to master the mechanism og language is present. As a result, the younger the child, the better chance he has to master a foreign language.

[...] It has been my experience that they (children) do not learn a language just by memory as an adult does, but precisely because of their miraculous computer-like ability. As years go by, however, this miracle vanishes.

Påstander illustreres med eksempler i form av brev fra foreldre som deler egne erfaringer om å lære barna fremmedspråk. Shichida nevner også Paul Ceaucharis forskning om språknivå hos barn som flyttet til et annet land (i dette tilfellet til Frankrike). Konklusjonen var at barn som flyttet til Frankrike før 5-års alder tillegnet seg fransk og fransk kultur på lik linje med innfødte franskmenn.

Det er ikke meningen å renskrive fra Shichidas bøker, så jeg kommer ikke til å skrive et langt innlegg idag :)

Kort oppsummert, anbefaler Shichida å starte tidlig :)   Ett sted nevner han 2-års alder som en konkret anbefaling. Ellers, har jeg forstått hans anbefalinger slik at mye er avhengig av hvorvidt det første språket er i gang med sin utvikling. Legg merke til at hans anbefalinger daterer seg tilbake til tiden da man brukte spolebånd :)

Jeg finner flere og flere bekreftelser på at Dr. Shichida hadde rett – først og fremst min egen erfaring med min datter, men også i bøker, aviser og på Youtube :)

 Den siste artikkelen* jeg har lest om dette emnet sprer samme budskap:

*Artikkelen “Født til språkmektighet” i  Aftenposten Innsikt nr. 5 2012  (Aftenposten Innsikt er tilgjengelig i PDF-format for iPad og Android-tablets helt tilbake til 2010).

Så nå har jeg absolutt INGEN TVIL om at barn bør starte å lære fremmedspråk tidlig! :) Har du også en historie du kan dele med andre om to-, tre-, flerspråklige barn :) , skriv gjerne en kommentar!

Dette innlegget er en begynnelse på et omfattende emne :) Jeg vil fortesette å dele mine erfaringer om hvordan DSB lærer engelsk som fremmedspråk. Jeg vil anbefale deg å abonnere på å motta nye innlegg direkte til din epost-adresse. Følg med! :)

Og til slutt, som vanlig, vil jeg skrive at dersom du synes innlegget ovenfor inneholder grammatiske feil, språklige uklarheter o.l., vil jeg be deg om å lese min velkomsthilsen!

Vi snakkes!

_______________________

Shichida Makoto “The Shichida method” 2003, Office Shichida, Shichida Educational Institute.

DSBs MAMMA

P.P.S. Likte du innlegget ovenfor? Jeg anbefaler deg å abonnere på å motta nye innlegg direkte til din e-post for å ikke gå glipp av nye idéer, aktiviteter, lek og andre nyheter.

{ 7 comments… read them below or add one }

Елена June 6, 2012 at 05:38

Takk for nyttig innlegg! Med mine to eldre barn startet vi med engelsk fra 2-års alder :) . Dessverre hadde vi en lang pause-periode, men da vi startet på nytt klarte barna å huske de ordene de kunne fra før veldig raskt. Med minste datteren har jeg innført engelsk som fremmedspråk fra 1-års alder, men jeg har dessverre ikke anledning til å drive med dette regelmessig.

Reply

DSBs mamma June 6, 2012 at 19:38

Takk for kommentaren! :)

Reply

Lena June 7, 2012 at 11:08

Ingen engelsk her – nei. Vi er nok språkforvirret hjemme. Vurderer å sende mannen på russisk kurs men han protesterer :-) Lærer over bordet : “Pappa, her er kamushek! Kamushek er borte! Kamushek er borte i karman :-)
I bhagen (stakkars ansatte) : Jeg vil ha svistok, hvor er min svistok?!
Til bestemor: Ja poterjal sokk
 
 
 

Reply

DSBs mamma June 24, 2012 at 15:05

Hei, Lena! Takk for din kommentar! Jeg skal svare deg senere ikveld (vi har akkurat kommet hjem fra Hellas :) )

Reply

DSBs mamma June 24, 2012 at 22:46

Hei igjen, Lena! Jeg skal svare kort, selv om dette er et omfattende emne :) Dette innlegget er ment som et innlegg om fremmedspråklæring :) I ditt tilfelle dreier det seg ikke om fremmedspråk – ditt barn er naturlig tospråklig: russisk (mor) og norsk (far). Og derfor mitt svar til deg er følgende: Å BLANDE SPRÅKENE ER EN DEL AV TOSPRÅKLIGHETEN! Ifølge de aller fleste kilder jeg har lest om dette emnet, vil slik språkblanding forsvinne etter hvert som barnet får forstått at det dreier seg om to språk. Ifølge bl.a.Høigård (forfatteren av “Barnas språkutvikling”) vil barna oppdage gradvis at det dreier seg om to ulike språksystemer. “Etter 4-årsalderen blir denne typen språkblanding sjeldnere” (Høigård 2006:181).
Ikke gjør noe stort nummer av det når lille S. blander norske og russiske ord, bare korriger forsiktig, f.eks. etter å ha hørt: “Я потерял sokk”, sier du som en naturlig fortsettelse av samtalen på russisk: “Ты хотел сказать носок! По-русски мы говорим носок.” og så fortsetter samtalen videre :) Lykke til!

Reply

Henrikke February 23, 2015 at 16:38

Hei! Vil bare først si at dette er en veldig flott, og viktig blogg! Skriver for tiden bachelor om engelsk som 1.fremmedspråk og hensikten med å starte tidlig, og i den forbindelse skulle jeg gjerne lest mer om the Shichida method, men finner ikke kilden du henviser til. Er det en bok, artikkel, eller er det fra nettsiden hans? Tusen takk for hjelp :)

Reply

DSBs MAMMA March 5, 2015 at 22:40

Hei, Henrikke! Takk for din interesse. Jeg henviser til Schichida bøker som jeg har lest. Jeg har sjekket nettsiden deres og det ser ut som de selger kun 2 Schichida bøker på engelsk pr. idag. Se linken i dette innlegget hvor man kan kjøpe bøkene: http://detsmartebarnet.com/early-learning-metoder/shichida-metoden/kjaerlighet.html

Lykke til med bachelor!

 

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: