Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)

by on 02/25/2014

Kjære lesere! Jeg fortsetter idag å skrive om matte for nybegynnere icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) I dette innlegget vil jeg dele med dere en mattelek for barn i alderen 2-6 år. Med denne leken vil du ikke bare introdusere tallene fra 1 til 10, men også bidra til at ditt/dine barn vil begynne å telle meningsfullt.tallhusene Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)

BEGYNNENDE TALLFORSTÅELSE GJENNOM LEK!

Har dere noen gang tenkt over hvordan små barn utvikler tallforståelsen? Her er det én viktig ting du som forelder bør være klar over: å kunne telle er ikke det samme som å kunne tallrekka!

Noen barn begynner å telle allerede fra 2-års alder icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) Hva innebærer egentlig telleaktiviteten for en toåring? Selvfølgelig dreier dette seg om å si ei regle! icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) Noen barn opplever det som morsomt å kunne ramse opp «én, to, tre, fire, fem» osv., spesielt hvis foreldre yttryker tydelig hvor stolte de er over barnets prestasjon icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) Men realiteten er ofte slik at et barn, som kan utenat tallrekka fra 1 til 10, har egentlig ingen eller svært lite forståaelse av hva, for eksempel, «FIRE» er for noe, og hva er egentlig forskjellen mellom «FIRE» og «ÅTTE»… osv. M.a.o. for å lære barn å telle er det dessverre ikke nok å kunne tallrekka.

Lena Danilova Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)

Den gode nyheten er at vi kan hjelpe barnet med å danne seg et visuelt bilde av hvert tall slik at barnet får med seg også det å telle et antall icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) Selvfølgelig skal vi gjøre dette gjennom lek! Og idag er jeg stolt over å presentere «oppfinnelsen» til min mentor og venn – den russiske pedagogen, 5-barns mor og  forfatter Lena Danilova! Prøv å leke med TALLHUSENE hennes ! Ikke bare husene – det er en hel gate icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) som er skapt for å gi ditt/dine barn forståelsen av tall fra 1 til 10. Lykke til!

 FORBEREDELSERmattelek Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)

Først må du lage denne gaten som består av 10 tallhus. Linken for å laste ned tallhusene får du tilsendt  på epost ved å fylle ut dette skjemaet:

NB! Husk å sjekke din epost et par minutter etter at du har  fylt ut ditt navn og epostadresse i skjemaet! Du får da en email fra Nadia (det er meg icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) ) med bekreftelseslinken som du må trykke på. Noen ganger hender det at denne første emailen havner i SPAM-boksen selv om den egentlig ikke er «søppelpost» icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) ETTER at du har trykket på bekreftelseslinken i den første emailen, vil du noen minutter senere få brev nr. 2 som inneholder selve linken for å laste ned bilder av tallhusene.

Det er viktig at husene plasseres horisontalt i én linje slik at barnet ser dem godt og er i stand til å rekke dem med hånden. Det beste er å lage en snor som dette: tallhusene mattelek Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)

Da kan man ta denne av når barnet vil leke med kosebamsene sine på gulvet og late som om de bor i forskjellige hus og går på besøk til hverandre icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) hvem bor i tallhusene mattelek Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)

Generelt, er det et godt råd å henge noe lærerikt kunnskapsmateriell (plakater, bilder o.l.) på veggen i et par uker. Slik vekker du barnets interesse og oppmerksomhet. Så ta det bort for en god stund icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) og etterpå begynn å bruke det samme materiellet aktivt på nytt! icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) Dette rådet + 9 andre praktiske tips har jeg forresten delt tidligere i mitt første vebinar «Hvordan ha tid til barna når man er i tidsklemma?» icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)

Videre kan man på baksiden av hvert hus lime bilder av dyr og/eller mennesker som bor i huset. Antall beboere skal da være det samme som antall vinduer i huset, for eksempel, i hus nr. 3 er det 3 beboere icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) Om du laminerer tallhusene, kan du bruke diverse klistremerker på baksiden om og om igjen icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) laminer tallhusene Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)

Om ditt barn allerede er godt i gang med å utvikle tallforståelsen for tallene fra 1 til 10, kan du be barnet om å velge beboere selv og plassere dem i husene på baksiden. Mange barn liker klistremerker, så jeg antar at barn vil oppfatte denne aktiviteten som morsom. Du som voksen kan på denne måten finne ut om ditt barn forstår opptelling av et antall. Og plutselig får dere et hus der, for eksempel, panda, katt, sommerfugl, hund og fisk bor sammen icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) Innrøm at DETTE hadde du ikke tenkt på! icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) telling av et antall Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)

beboere i tallhusene Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)

HVEM BOR I TALLHUSENE?

OK, nå henger tallhusene på veggen hos deg icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) og du har vist ditt/dine barn dem og fortalt at dette er en merkverdig gate med noen rare hus. Denne gata har 10 hus.

I hus nr. 1 er det kun ETT vindu med gardiner. Alle de andre vinduene er uten gardiner. Det betyr at det er kun ÉN leilighet i huset der noen bor. La oss se hvem som bor der! (vis til barnet baksiden av tallhuset icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) )

I hus nr. 2 er det TO vinduer med gardiner. I hus nr. 3 – TRE osv.

Alle gardinene er forskjellige. I hvert hus har gardinene sin egen farge. Hvert hus har også sitt eget nummer.

HVORDAN KAN MAN LEKE MED TALLHUSENE?

Her er noen idéer:

 • Gå langs gata og si høyt husnumre – fram og tilbake (for å lære tallrekka fra 1 til 10 og omvendt).
 • Se sammen på vinduer, tell dem sammen ved å peke med barnets finger på hvert enkelt vindu:telling med fingeren Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)
 • Løft opp «huset» og se hvem som er på baksiden. Tell beborne med barnets finger.
 • Følg sifferets kontur med barnets finger.
 • Let etter hus med røde, gule, grønne og andre gardiner.
 • Let etter hus der det kun er leiligheter i første etasje.
 • Let etter hus der det er leiligheter i begge etasjer.
 • Sammenlign husene – hvilke av dem som har flest leiligheter?/ Flere?/Færre?
 • Let etter hus som har likt antall leiligheter enten oppe eller nede, for eksempel, i det ene huset er det to leiligheter i første etasje, let da etter et hus som har to leiligheter i andre etasje, ovs.
 • Let etter gardiner med samme mønster (oppmerksomhetstrening)
 • Tell vinduer
 • Let etter hus med et bestemt nummer
 • Let etter hus der dere vet det bor et bestemt dyr eller menneske.
 • Man kan late som man er postmann icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) Skriv tall på papirbiter – disse er brev. La barnet levere brevene til riktige hus.

Ta bort husene for en stund. Noen uker (måneder) senere, kan du plassere dem tilbake og begynne å leke annerledes:

 • La barnet lage gaten på gulvet i riktig rekkefølge.
 • La barnet velge kosedyr-beboere for hvert hus. I dette tilfellet kan det bo kun ett kosedyr i hvert hus, MEN be barnet legge merke til husets nummer: «I hus nr. 1 bor det en katt. I hus nr. 2 bor det en hund…» osv.
 • Etterhvert kan kosedyrene begynne å komme på besøk til hverandre. Mens de går, kan man telle skritt (1 barneskritt på gulvet=1 hus icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) ) eller nevne husnumre som man går forbi. Be barnet legge merke til om husene er nært hverandre eller langt fra hverandre. Hvor mange skritt er det, for eksempel, fra hus nr. 3 til hus nr.7 osv.
 • La kosedyrene få brev (postmannen er et ordentlig rotehode og klarer ikke å levere riktige brev til riktige hus icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) ) La kosedyrene bestille pizza/pølser/is/sjokolade (la barnet velge selv icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) ) hjem – den som leverer maten finner heller ikke fram til det riktige huset og trenger hjelp icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)
 • La kosedyrene telle vinduene med gardiner i deres hus, finne ut hvem som har flere «aktive» vinduer, hvem som har færre. (Hjelp barnet ved bruk av  fingre: 1.etasje med den ene hånden, og 2.etasje med den andre)
 • La beboere dra på jobb, skolen osv. og få barnet til å huske hvem som bodde hvor. La kosedyrene forvirre barnet – mens barnet ikke ser, bytter de hus, og barnet vil deretter gjette hvem som befinner seg i feil hus (hukommelsestrening).

Dette var alt for idag icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) Skriv gjerne andre forslag til matte- og ellers andre lekeaktiviteter for tallhusene i kommentarfeltet til dette innlegget!

FØLG MED! icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)

Sist men ikke minst, for at jeg kan planlegge bedre fremtidige bloggprosjekter slik at mine planer for bloggutviklingen samsvarer på best mulig måte med DINE ønsker icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek) , vil  jeg be deg om å avse noen få minutter og svare på mine spørsmål!  (dersom du allerede ikke har gjort det)…På forhånd TAKK! icon smile Hvem bor i tallhusene? (om begynnende tallforståelse gjennom lek)

Vi snakkes!

DSBs MAMMA

P.P.S. Likte du innlegget ovenfor? Jeg anbefaler deg å abonnere på å motta nye innlegg direkte til din e-post for å ikke gå glipp av nye idéer, aktiviteter, lek og andre nyheter.

Kommentarer fra Facebook:

{ 4 comments… read them below or add one }

Tone mai 8, 2014, kl. 09:33

Hei :)
Tusen takk for godt tips! Disse husene kommer jeg til å bruke! Ha en fin dag videre :)  

Svar

DSBs MAMMA mai 8, 2014, kl. 11:27

Tone, takk for din tilbakemelding og velkommen som ny leser hos meg! :)

Svar

Liv Sande mars 10, 2015, kl. 13:53

Du har sett saman ei veldig fin og nyttig side, som eg vert inspirert av i mitt daglege arbeid med barn. Som nybakt bestemor gler eg meg til å prøve ut nokre av ideane i praksis! Talhusa er i bruk og skal utviklast vidare i praksis. Liker også at du legg ved ei teoretisk begrunning.  Tusen takk så langt. Mvh LivS.

Svar

DSBs MAMMA mai 29, 2015, kl. 13:34

Takk, Liv! Jeg har hatt det så travelt i det siste at jeg dessverre ikke hadde tid til å skrive nye innlegg på lenge, og bloggen er satt på pause foreløpig, men jeg vet at én eller annen gang i fremtiden skal jeg begynne å skrive her på bloggen igjen :)

Svar

Cancel reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: